KÖŞE YAZARLARI

RESİM GALERİSİ

2012-2013 STSL Şampiyonu GalatasarayÖzel ÇalışmalarGalatasaray Tribünleri

ANKETLERİMİZ

HAVA DURUMUHavadurumu

HABERLER > MANŞET > SON DAKİKA > VİTRİN

Ünal Aysal: Yılgınlığa Yer Yok

Ünal Aysal: Yılgınlığa Yer Yok

09:12:35 2013-09-22

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Yılgınlığa yer yok. Galatasaray her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek iradeye sahiptir. Derbi karşılaşmasında ezeli rakibimizle şansları eşit görüyorum” dedi...

Eze­li ra­kip­le­ri ile ya­pa­cak­la­rı zor­lu pu­an mü­ca­de­le­si ön­ce­si sus­kun­lu­ğu­nu bo­zan Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, “Ga­la­ta­sa­ray bü­tün zor­luk­la­rın ve prob­lem­le­rin üs­te­sin­den ge­le­cek gü­ce sa­hip­tir” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Ünal Ay­sal, se­yir­ci bas­kı­sı ve Ata­türk Olim­pi­yat Sta­dı gi­bi dış fak­tör­le­rin Ga­la­ta­sa­ray’ın aley­hi­ne ol­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­ni et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu maç­ta ya­ban­cı sa­ha ve se­yir­ci bas­kı­sı­na rağ­men şans­la­rı­mız eşit­tir” de­di.

TAKIMA GÜVENİYORUM

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı Ku­lü­bün Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, son haf­ta­lar­da­ki pu­an ka­yıp­la­rı ve Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde grup­ta­ki ilk kar­şı­laş­ma olan Re­al Mad­rid ma­çın­da alı­nan ağır ye­nil­gi­ye rağ­men, ta­kı­mı­na gü­ven­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Her iki ta­kı­mın özel­lik­le sport­men­lik ve dost­luk gös­te­ri­sin­de bir­bi­riy­le ya­rı­şa­ca­ğı­na ve cen­til­men­lik ör­ne­ği ser­gi­le­ye­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum ve de son gün­ler­de alı­nan ne­ti­ce­le­re rağ­men eki­bi­mi­ze so­nu­na ka­dar gü­ve­ni­yor ve on­la­rı gö­nül­den des­tek­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Özgür Sancar / Bugün


( Bu haber 1044 kez görülmüştür )


YAZAR : ait diğer haberlerini görmek için tıklayınız...


Yorumlarınız

Ad,Soyad
İleti Adresiniz
Bize Nereden Ulaştınız

ÖNEMLİ

-Yorum yapan kişi bilgileri kesinlikle gizlidir.Herhangi bir reklam amaçlı kullanılmaz.

-Buradaki yapılan yorumlar denetim altındadır,onaylandığında sitede yayınlanır


BENZER DİĞER HABERLER1


 Hakkımızda  |  Reklam Fiyatları Bize Ulaşın                          GS Haber Portalı Sitesi - İSTANBUL                                      
sanalbasin.com üyesidirSAVEAJANS